Got 8293 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Kościół zwycięża bronią miłosierdzia."

katedra

    Bracia i Siostry!
3. Codziennie się modlimy – może nieraz nie całkiem świadomie - o przyjście Królestwa Bożego, które powinno być upragnionym środowiskiem i przestrzenią życia ludzi wierzących. Więc usilnie proszę:
Ojcze nasz który jesteś także na ziemi
Gdzie twoje imię święci nie tylko modlitwa
A twoje królestwo nie szumi w słońcu jak drzewo
Lecz milczy w ciemności jak ziarno
Gorzkie jak sprawiedliwość i jak świętość twarde
I na skale wschodzi wbrew nadziei

 

Ono wyrasta z ziemi i ono zstępuje z nieba
Trudne dla nas jak wiara i niemożliwe jak miłość
Która przychodzi mimo wszystko i nas woła
Spraw niech będzie ono pokusą silniejszą od chleba
I niech w nim ostatecznym kształtem stanie się twoja wola
Gdy wiara i nadzieja już przeminą
(Ks. Janusz Pasierb) Do tej modlitwy, dzisiejsza Ewangelia dopowiada prawdę, że Królestwo Jezusa i jego panowanie to panowanie miłosierdzia, które daje uspokojenie i nadzieję nawet - sądząc po ludzku - po przegranym życiu.
Łotr z Ewangelii, którego Boże miłosierdzie dotknęło w ostatnim momencie jego życia, niejako na szubienicy, stał się dla wielu obrazem-ikoną nadziei i tak wszedł do historii chrześcijańskiej pobożności. Aż do tego stopnia, że dedykowano mu kościoły i kaplice, jak np. ta na cmentarzu w Katowicach – Załężu.
    Umierający Zbawiciel jest żyjącym dowodem dobroci Boga i Jego życzliwości wobec człowieka.
W tym obrazie spotykają się jakby dwa światy – Boża sprawiedliwość i Boże miłosierdzie. A krótki dialog miedzy dobrym łotrem i Zbawicielem jest sygnałem i wskazaniem, jak powinniśmy świętować dzień Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; bez triumfalizmu, pod krzyżem, który ze znaku hańby stał się znakiem miłosierdzia, miłości i pojednania.
Prawda o miłosierdziu Boga była mocno podkreślana przez ostatnich papieży Jana Pawła i Benedykta. Do apostołów Bożego miłosierdzia można również zaliczyć kard. Kaspera, który w swojej książce pt. Miłosierdzie napisał, że „na końcu ostatecznie jest Boże Miłosierdzie, pojmowane jako ostateczna granica zła”.
Świętując w tym duchu – przypatrujemy się prawdzie o Królestwie Bożym w kontekście naszego II Synodu. Uświadamiamy sobie, że nasz lokalny Kościół powinien coraz bardziej urzeczywistniać Królestwo Boże...
     Powinien stawać się tym, czym chce go czynić jego Założyciel – królewskim kapłaństwem, zaczynem, światłem na świeczniku, miastem na górze... Zadaniem nas wszystkich – wiernych świeckich, duchowieństwa i osób konsekrowanych - jest tak działać, by te obrazy Kościoła, za którymi kryje się konkretna treść, nie były przenośnią czy poetycką fikcją.
    Tak powinniśmy postępować, żeby w świecie, w którym obecni jesteśmy jako ludzie Królestwa Bożego, rozbłysło panowanie Boga przez posłuszeństwo człowieka; by urzeczywistniło się i ukazało duchowe Królestwo Boże, rządzone prawem miłości i konstytucją 8-miu błogosławieństw.


Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media