Got 0 bytes response, method=default Response decode error Regulamin przyznawania medalu Pro Christi Regno

katedra

Regulamin przyznawania medalu Pro Christi Regno

1. Medal Pro Christi Regno przyznawany jest przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego za zasługi w dziele budowania królestwa Bożego w archidiecezji katowickiej, czyli za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej.

2. Medal może być przyznany osobom fizycznym – świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom prawnym.

            Medal może być przyznany tylko osobom o nienagannym życiu religijnym i moralnym.

            Cele statutowe oraz działalność instytucji i osób prawnych przedstawionych do odznaczenia muszą być zgodne z nauczaniem Kościoła.

3. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie medalu może do Arcybiskupa Metropolity Katowickiego wystąpić proboszcz parafii.

            Podobny wniosek może przedstawić także kościelna osoba prawna, dołączając opinię proboszcza parafii, w której zamieszkuje osoba fizyczna przedstawiona do odznaczenia.

            W przypadku osoby prawnej kompetentny do przedstawienia opinii jest proboszcz parafii, na której terenie znajduje się siedziba danej osoby prawnej lub instytucji.

            Medal może być przyznany również bezpośrednio – z własnej inicjatywy – przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

4. Medal może być przyznany danej osobie fizycznej bądź prawnej tylko jeden raz i to za całokształt dorobku.

5. Medal jest wręczany w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

6. Do niniejszego regulaminu dołączone jest graficzne przedstawienie medalu wraz z opisem.

 
   


ANEKS 1: Przedstawienie i opis medalu:

Medal „PRO CHRISTI REGNO"

Projekt i wykonanie rzeźbiarskiego modelu medalu: Zygmunt Brachmański, 2014. Odlew: Andrzej Gajda.

Okrągły 0 9,2 cm, rzeźbiony, dwustronny, odlew w brązie.

Awers:

Na otoku awersu napisy: „PRO CHRISTI REGNO" oraz „1925 KATOWICE 2015". Płaszczyznę centralną awersu wypełnia przedstawienie patronalne Chrystusa Króla z katedry w Katowicach.

Rewers:

Na otoku rewersu napis: „CHRISTUS VINCIT REGNAT IMPERAT".

Płaszczyznę centralną rewersu wypełnia przedstawienie herbu Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media