Got 0 bytes response, method=default Response decode error Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

katedra

Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

image035Ks. dr Marek Panek przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu sprawowanemu w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Uczestniczyli w nim duchowni zrzeszeni w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, seminarzyści oraz wierni świeccy związani z ruchem ekumenicznym.

Nabożeństwo miało charakter Nieszporów, podczas których homilię wygłosił ks. dr Adam Malina z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nawiązując do odczytanej Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego stwierdził, że „dobrze, iż te słowa padają właśnie w seminarium”. – To jest miejsce, gdzie przebywają Ci, którzy uczą się wrażliwości na Jezusa Chrystusa i Jego obecność. Którzy, używając ewangelicznego obrazu, pomagają w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: „co się dzieje”?

Podkreślił, że wczytujemy się w ten tekst ewangeliczny w kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Stwierdził, że w działalności jaką podejmują chrześcijanie trzeba umieć zauważyć problem i odpowiednio na niego zareagować. – Dlatego ważne są takie miejsca jak to, które uczy przyszłe pokolenia głosicieli Chrystusa również umiejętności składania dobrego świadectwa o Nim również w pojednanej różnorodności.

Ewangelicko-augsburski kaznodzieja odnosząc się do słów testamentu Chrystusa: „aby wszyscy byli jedno” mówił do zgromadzonych w seminaryjnej kaplicy, że „kształtowanie ekumenicznych postaw i wyczulanie na Chrystusa jest zadaniem powszechnym, ponadwyznaniowym”. Wskazał także, że udział w tym procesie „ubogaca i wzmacnia”.

Wszyscy obecni w seminaryjnej kaplicy odmówili wspólnie modlitwę „Ojcze nasz” oraz przekazali sobie znak pokoju. Poszczególni duchowni skierowali także do alumnów oraz świeckich zebranych na nabożeństwie słowo pozdrowienia.

W imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej słowo skierował bp Marian Niemiec z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Mówiąc o przeżywanym corocznie Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zauważył, że „doświadczamy rzeczywistości ekumenicznej”. – Doświadczamy tego, że Kościół powszechny jest różnorodny.

Corocznie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan duchowni zrzeszeni w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej gromadzą się na nabożeństwie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Tutaj podczas nieszporów modlą się wraz z alumnami. Na nabożeństwie są także obecni goście z kościołów protestanckich.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media